متن

 

حضور بیش از 214 نفر از اساتید و کارشناسان مدعو در برنامه های آموزشی

1

آقای دکتر قمشه ای (فوق دکترا  ادبیات )

2

آقای دکتر صاحبی ( فوق دکترا روانشناسی )

3

آقای دکتر آزمندیان ( فوق دکترا مهندسی صنایع و سیستم انسانی )

4

خانم سیما ساغروانی ( فوق دکترا مدیریت رفتار سازمانی )

5

آقای دکتر بینا ( دکترا ادبیات فارسی )

6

آقای دکتر صلاحی ( دکترا حقوق – قاضی دادگستری )

7

خانم دکتر پریرخ ( دکتراکتابداری )

8

آقای دکتر غفرانی ( دکترا تاریخ تمدن )

9

آقای دکتر وحیدیان ( دکترا زبان شناسی )

10

خانم دکتر خوشنویسان ( دکترا روانشناسی تربیتی )

11

آقای دکتر حسینی ( دکترا جامعه شناسی – فرماندار اسبق مشهد )

12

آقای دکتر دیانی ( دکترا کتابداری )

13

خانم دکتر طاهرپور ( دکترا روانشناسی )

14

آقای دکتر رثایی ( دکترا ادبیات – عضو سابق شورای شهر )

15

آقای دکتر هاشمی ( دکترا مترجمی متون اسلامی )

16

آقای دکتر صفرزاده ( دکتری ادبیات – مدیر کل نهاد کتابخانه استان خراسان )

17

آقای دکتر نارچی ( دکترا روانشناسی )

18

خانم دکتر سپهری مقدم ( دکترا روانشناسی )

19

آقای دکتر دانایی ( دکترا مدیریت – نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت ایران )

20

خانم دکتر مارال عسگری ( دکترا روانشناسی بالینی )

21

آقای دکتر رسولی ( دکترا ادبیات )

22

آقای دکتر وهاب زاده ( دکترا محیط زیست )

23

خانم دکتر عباسیان ( دکتراروانشناسی )

24

آقای دکتر قهرمان ( دکتری جامعه شناسی )

25

خانم دکتر برخورداری ( دکترا روانشناسی )

26

آقای دکترگل ( دکترا روانشناسی )

27

آقای دکتر اصغری نکاح ( دکترا روانشناسی و استادیار دانشگاه )

28

آقای دکتر کلاهی ( دکترا جامعه شناسی )

29

آقای دکتر خیابانی ( دکترا تغذیه از آمریکا )

30

خانم دکتر شهرکی ( دکترا روانشناسی )

31

آقای دکتر ذبیحی ( دکترا مدیریت – دبیر انجمن مدیریت ایران )

32

آقای دکتر رضائیان (معادل دکترا روانشناسی – کارشناس ارشد تاریخ)

33

آقای دکتر فروغی ( معادل دکتراروانشناسی )

34

خانم دکتر حجازی ( مدیر کل دفتر ارزیابی و پژوهشگر هیئت علمی دانشگاه تهران )

35

آقای دکتر جلایرنیا (دکترا ادبیات فارسی)

36

آقای دکتر عاشوری (دکتراروانشناسی ورزشی)

37

آقای دکتر براتی ( دانشجوی دکترا تاریخ و پژوهشگر ادبی )

38

آقای دکتر صابری ( دانشجوی دکترا روانشناسی )

39

خانم دکتر میرزایی ( دانشجوی دکتراروانشناسی )

40

 خانم دکتر اقراری(دانشجوی دکترا روانشناسی)

41

خانم دکتر رضایی(دانشجوی دکترا فیزیولوژی و مربی بین المللی فیتنس) 

42

آقای صمدی جوان ( دانشجوی دکترا تاریخ )

43

خانم دکتر همدانیان ( دانشجوی دکترا حقوق )

44

خانم تاج نیا (دکترا زبان و ادبیات فارسی )

45

خانم پورجواد ( پزشک متخصص زنان و زایمان )

46

آقای رحیمی ( پزشک تخصصی و کارشناس همیوپاتی )

47

آقای خوشرو ( پزشک تخصصی و کارشناس ایدز )

48

آقای حسینی ( پزشک تخصصی و کارشناس ایدز )

49

آقای هدایت نیا ( پزشک و ریاست وقت سازمان بهزیستی )

50

آقای برادران ( پزشک و معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی استان خراسان )

51

آقای برهانی ( پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )

52

آقای خدادادی (پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی)

53

آقای معصوم ( پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد)

54

آقای فرخنده ( پزشک و کارشناس ترک اعتیاد )

55

آقای عرفانی ( پزشک و کارشناس پیشگیری از اعتیاد )

56

آقای مهران پور ( پزشک و ریاست اسبق سازمان بهزیستی خراسان )

57

آقای اسکندری ( پزشک و محقق طب سنتی )

58

خانم سلوتی ( متخصص اعصاب و روان )

59

آقای فتحی ( متخصص بیهوشی )

60

خانم پاسالار ( پزشک و دبیر انجمن هیپنوتیزم خراسان )

61

آقای ظفری ( پزشک و دبیر انجمن موسیقی درمانی )

62

خانم اخوان ( پزشک تخصصی )

63

خانم ترقی ( پزشک عمومی )

64

آقای حبشی ( پزشک عمومی و مشاور )

65

خانم غلامیان ( پزشک عمومی )

66

آقای طلوع ( پزشک عمومی و روانشناس )

67

خانم شکوهیان ( دندانپزشک )

68

آقای سرگلزایی ( روانپزشک )

69

آقای وثوق ( روانپزشک و مشاور ارشد دانشگاه علوم پزشکی )

70

آقای رجبی ( روانپزشک – کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )

71

آقای قادری (روانپزشک – معاون وقت امور اجتماعی سازمان بهزیستی)

72

آقای حقدادی ( روانپزشک – کارشناس پیشگیری از اعتیاد )

73

آقای صالح پور ( روانپزشک – معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )

74

آقای رضائی ( روانپزشک - معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )

75

آقای نادری ( روانپزشک - کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )

76

آقای یغمایی ( کارشناس ارشد کتابداری – رئیس انجمن کتابداری )

77

آقای تقوی ( کارشناس ارشد روانشناسی )

78

آقای بهادرخان ( کارشناس ارشد روانشناسی )

79

آقای کشاورز ( کارشناس ارشد مشاوره و روانشناسی )

80

آقای مروارید ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مشاور )

81

آقای هنربخش ( کارشناس ارشد روانشناسی و معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )

82

آقای مومن زاده ( کارشناس ارشد روانشناسی )

83

آقای بلندنظر ( کارشناس ارشد روانشناسی و پیشگیری از اعتیاد )

84

آقای کهربایی ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )

85

آقای امام داد ( کارشناس ارشد روانشناسی )

86

آقای سلیمان پور ( کارشناس ارشد روانشناسی )

87

خانم شاه پسندی ( کارشناس ارشد روانشناسی )

88

آقای پاکدامن ( کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور خانواده )

89

آقای حاجی پور ( کارشناس ارشد روانشناسی – معاونت وقت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی )

90

آقای ذبیحی ( کارشناس ارشد روانشناسی )

91

آقای کوثری ( کارشناس ارشد روانشناسی )

92

آقای رجبی ( کارشناس ارشد روانشناسی )

93

آقای پراگومی ( کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره )

94

آقای چم حیدری ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )

95 

خانم شادمان (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی) 

96

آقای قدسی ( کارشناس ارشد روانشناسی )

97

خانم آقاجانی ( کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره )

98

خانم مهری ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )

99

خانم عزیزی ( کارشناس ارشد روانشناسی )

100

خانم شهابی نژاد ( کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و معماری )

101

آقای جمعه پور ( کارشناس ارشد روانشناسی )

102

خانم عظیمی ( کارشناس ارشد روانشناسی )

103

آقای ناصری ( کارشناس ارشد روانشناسی)

104

آقای اسحاقی ( کارشناس ارشد روانشناسی )

105

خانم یحیایی ( کارشناس ارشد روانشناسی )

106

آقای بذرافشان ( کارشناس ارشد روانشناسی )

107

خانم کیاحسینی ( کارشناس ارشد روانشناسی )

108

خانم دانش ( کارشناس ارشد روانشناسی )

109

خانم اطهری ( کارشناس ارشد روانشناسی )

110

آقای باوفا ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )

111

خانم علی اکبری ( کارشناس ارشد مشاوره )

112

آقای مرادی ( کارشناس ارشد مشاوره )

113

خانم جلالی ( کارشناس ارشد مشاوره )

114

آقای اسفندیاری ( کارشناس ارشد مشاوره )

115

خانم عاملی ( کارشناس ارشد مشاوره )

116

خانم امیران ( کارشناس ارشد مشاوره )

117

خانم پورجواد ( کارشناس ارشد مشاوره خانواده )

118

آقای پهلوان ( کارشناس ارشد مشاوره خانواده )

119

آقای سلامت ( کارشناس ارشد مددکاری – مدیر TC )

120

آقای ابراهیمی ( کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی – وکیل )

121

خانم زاهدمقدم ( کارشناس ارشد حقوق – وکیل )

122

خانم علیزاده(کارشناس ارشد حقوق)

123

آقای کلالی ( کارشناس ارشد IT – وکیل دادگستری )

124

خانم احمدزاده ( کارشناس ارشد ادبیات )

125

آقای دره شورزاده ( کارشناس ارشد ادبیات )

126

خانم بیدمشکی ( کارشناس ارشد ادبیات )

127

آقای باقری ( کارشناس ارشد ادبیات )

128

آقای رفوگران ( کارشناس ارشد مدیریت )

129

آقای عدالتی ( کارشناس ارشد مدیریت )

130

آقای جلالی ( کارشناس ارشد بیولوژی )

131

خانم لباسدوز ( کارشناس ارشد مامایی )

132

آقای علمایی ( کارشناس ارشد پرستاری )

133

آقای حیدری ( کارشناس ارشد جامعه شناسی )

134

خانم قاسمی ( کارشناس ارشد علوم سیاسی )

135

آقای خسروی ( کارشناس ارشد علوم قرآنی و حدیث )

136

آقای دواق ( کارشناس ارشد مهندسی مکانیک )

137

آقای اسماعیل پور ( کارشناس ارشد مهندسی برق )

138

آقای عظیمی(کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدیریت استراتژیک)

139

خانم سعیدی (کارشناسی ارشد آسیب شناسی و مشاور اجتماعی) 

140

خانم طباطبایی (کارشناس ارشد ادبیات )

141

آقای صالح زاده (کارشنتاس ارشد مشاوره)

143

آقای جانفدا(مهندس مکانیک)

143

آقای جلا ( مهندس عمران و مربی یوگای خنده )

144

خانم آتنا قاسمی پور ( مهندس معماری و مربی قصه گویی )

145

آقای صادقلو ( مهندس هوافضا و مدرس مهارت ارتباطی )

146

آقای وطن پرست ( مهندس )

147

 آقای مهندس روشن(مهندس معماری و مربی مهارت های زندگی)

148

آقای رفوگران ( کارشناس و مجری صدا و سیما )

149

آقای مقدس زاده ( کارشناس روانشناسی )

150

آقای اعتمادی ( کارشناس روانشناسی – مسئول وقت TC )

151

آقای تلگردی ( کارشناس روانشناسی )

152

آقای احسانی ( کارشناس روانشناسی )

153

آقای عنایتیان ( کارشناس روانشناسی )

154

خانم کشاورز ( کارشناس روانشناسی )

155

خانم اسماعیل زاده ( کارشناس روانشناسی )

156

آقای حورایی ( کارشناس روانشناسی )

157

خانم دربان رضوی ( کارشناس روانشناسی )

158

خانم رحیمی زاده ( کارشناس روانشناسی )

159

خانم موسوی ( کارشناس روانشناسی و مسئول TC )

160

خانم کنتراتچی ( کارشناس روانشناسی و جرم شناسی )

161

آقای علوی ( کارشناس ادبیات )

162

آقای طهماسبی ( کارشناس ادبیات )

163

خانم علی حوری ( کارشناس ادبیات )

164

آقای افضلی ( کارشناس ادبیات )

165

آقای باقریان ( کارشناس شاهنامه و کارشناسی عمران )

166

آقای ایمانی ( کارشناس فلسفه )

167

خانم عسگری ( کارشناس کتابداری )

168

خانم صابری ( کارشناس کتابداری )

169

خانم صباغ ( کارشناس حقوق )

170

خانم موسوی ( کارشناس حقوق )

171

آقای قوی بازو ( کارشناس امور قضایی )

172

خانم چمنی ( کارشناس حقوق اسلامی )

173

خانم رحمتی ( کارشناس اجتماعی )

174

آقای فهیمی ( کارشناس علوم اجتماعی )

175

آقای اقبالی ( کارشناس علوم اجتماعی و آموزش نیروی انتظامی )

176

آقای حسینی ( کارشناس بهزیستی )

177

خانم اکرامی ( کارشناس تاریخ )

178

آقای حسینی یزدی ( کارشناس علوم قرآنی )

179

آقای مقدم ( کارشناس آموزش و پرورش )

18

آقای غیاثی ( کارشناس آموزش – سرهنگ نیروی انتظامی – مسئول سیاسی استانداری )

181

آقای شکوه ( کارشناس تغذیه )

182

خانم شفیعیان (کارشناس زیست شناسی – مدرس بازاریابی و هنر فروش)

183

خانم عابدیان ( کارشناس محیط زیست )

184

آقای قادر ( کارشناس پرستاری – روان پرستار )

185

آقای مرتضائی ( کارشناس بیمه

186

آقای سلامی ( کارشناس تولید برنامه تلویزیونی و فیلم نامه نویس )

187

خانم اسحاق خانی ( وکیل دادگستری )

188

خانم طاهرزاده ( وکیل دادگستری )

189

آقای محقق ( مدیرکل وقت اداره ارشاد خراسان )

190

خانم گندمی ( مدیرکل اجتماعی استانداری – عضو شورای شهر )

191

آقای محمدی ( مدیر آموزش گروه پارت لاستیک )

192

آقای فراشاه ( مدیر وقت شبکه تیم های اجتماع محور )

193

آقای نظام ( ریاست وقت انجمن نجوم مشهد )

194

آقای نوبخت ( معاون وقت اداره تعاون )

195

خانم فرامرزیان ( معاونت اجتماعی وقت وزارت کشور )

196

خانم مالکی ( معاون امور اجتماعی بانوان نهاد ریاست جمهوری )

197

آقای آرین منش ( نماینده وقت مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی)

198

آقای نوروزی ( شهردار وقت مشهد )

199

خانم حسین زاده ( مشاور استاندار خراسان )

200

خانم قدیمی ( دبیر انجمن ایرانی مطالعات زنان )

201

آقای فرزین ( محقق شعر و ادب )

202

آقای سیدی ( پژوهشگر تاریخ )

203

آقای حسینی ( محقق مثنوی )

204

آقای شمس ( استاد شاهنامه خوانی )

205

آقای صالح زاده ( مدرس حافظ )

206

آقای لعلی (کترشناس ارشد علوم سیاسی- گردآورنده داستان های کوتاه )

207

خانم فغان ( مدرس موسیقی )

208

خانم افخمی ( مدرس یوگای خنده – کارشناس علوم و صنایع غذایی )

209

آقای سنگ سفیدی ( آموزشگر موسسه آموت )

210

آقای عباس زاده ( آموزشگر موسسه گلاسر )

211

آقای علیان ( آموزشگر موسسه گلاسر )

212

خانم رازنهان ( آموزشگر طب سنتی )

213

خانم شادلو ( دبیر مجله بچه مشد )

214

آقای جهان خواه ( کارآفرین موفق )

 

 

DNN