تاریخچه انجمن بین‌المللی راه به زیستن


                                                                                                          تاریخچه انجمن بین‌المللی راه به زیستن 
«انجمن بین‌المللی راه به زیستن» به عنوانی سازمانی مردم نهاد (N.G.O) که می‌توان آن را «خیریه‌ای فرهنگی- اجتماعی» نامید، در اردیبهشت ماه سال 1375 با عنوان «کلاس به زیستن» در منزل مدیر عامل انجمن، آغاز به کار کرد. این کلاس  در دوازدهم هر ماه با حضور جمعی از دوستان و علاقمندان برگزار می‌گردید و در تلاش بود تا با طرح‌های مختلف از جمله نوشتن خلاصه کتاب و ارائه کنفرانس‌های گوناگون و… اجتماع سالم و آگاهی را ایجاد نماید، بطوریکه پس از مدت کوتاهی، به دلیل تأثیرگذاری بالا جمع کثیری از افراد جامعه را در برگرفت. 
با توفیق الهی و با تجربه «از تو حرکت، از خدا برکت»، این کلاس به عنوان حرکتی خیریه‌ای و با سرمایه‌گذاری شخصی گسترش یافت، تا جایی که با تأسیس کتابخانه و بسیاری طرح‌های ابتکاری، این اجتماع کوچک به اجتماعی بزرگ بدل گردید و ناگزیر به اجاره مکان برای تعقیب اهداف خود شد. با شروع فعالیت انجمن در مکانی رسمی، این حرکت با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده است اما به برکت الهی و گام‌های اعضای نیک خود، همچنان به روی پای خود ایستاده است. 
اکنون پس از 20 سال فعالیت با نیتی الهی و با هزینۀ شخصی، «کلاس به زیستن» به عنوان یک «سازمان مردم نهاد» (N.G.O) و با نام «انجمن بین‌المللی راه به زیستن» (B.I.O)  همچنان در تلاش است تا با پرداختن به گرسنگی معنوی جامعه، فاصله طبقاتی مردم را چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی کاهش داده و با توسعه «سـرمایه اجتـماعی» ، جامعه را از کثرت به وحدت سوق دهد. 
                                                                            به سوی باغ وحدت رو کزو شادی همی روید                                              که هر جزوت شود خندان، اگر در خود حزینی تو

DNN