رسالت و اهداف انجمن

 

                                                                                                          رسالت و اهداف انجمن بین‌المللی راه به زیستن 

مؤسسین انجمن، «جناب آقای مهندس سید مجید ساغروانی» و همسر ایشان «سرکار خانم مهناز احمدی مقدم»(مدیر عامل)، فعالیت انجمن را در تاریخ 12 اردیبهشت 1375 آغاز کردند و با دریافت مجوز رسمی از وزارت کشور (شماره ثبت 928) به عنوان سازمانی مردم نهاد، رسالت زیر را دنیال می‌کنند:
ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه در جهت رفع آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی 
این انجمن با انگیزه رضای الهی، خدمت به خلق را در مسیر حرکت خود برگزیده است و در این مسیر با اعتقاد بر اینکه «سخت‌تربن فقر نادانی است»؛ و «بالاترین صدقه بخشش علم است» در تلاش است تا با تقویت و تجهیز منابع انسانی و توسعه سرمایۀ اجتماعی، به این مهم بپردازد. در این راستا، انجمن با اجرای برنامه‌های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی از جمله تأسیس کتابخانه، محوریت انسان را در دستیابی به توسعۀ همه جانبه و پایدار در نظر داشته و سازمان‌های مردم نهاد را از شاخصه‌های مهم بر آورد سرمایۀ اجتماعی می‌داند.

DNN