واحد پیشگیری از اعتیاد

انجمن بین‌المللی راه به زیستن در مسیر رسالت خود، بسیاری از معضلات اجتماعی را که منجر به نابودی سرمایه‌های انسانی می‌شود، هدف قرار داده است؛ در این میان معضل اعتیاد از جمله آسیب‌هایی است که انجمن در جهت پیشگیری و درمان آن اقدام یه تأسیس واحدی مجزا تحت عنوان «واحد پیشگیری از اعتیاد» در سال 1378 نموده است.
در این راستا انجمن بر این باور است که آگاه‌سازی خانواده‌ها به عنوان اولین گروه زیر ساختی اجتماع، بیشترین تأثیر را در نجات جامعه از سقوط در گرداب اعتیاد دارد، که اگرچه تأثیر این اقدام زمان‌بر است، اما بنیادی‌ترین شکل هدف قرار دادن معضل اعتیاد است. بنابراین جهت افزایش شناخت و آگاهی خانواده‌ها در این خصوص، «واحد پیشگیری از اعتیاد» توسط انجمن تأسیس شد. البته شایان ذکر است که اگر چه پیشگیری از اعتیاد در اولویت اقدامات این واحد قرار دارد، اما با گسترش این واحد در سال‌های بعد، به درمان اعتیاد نیز پرداخته شده است.
انجمن در «واحد پیشگیری از اعتیاد» خود نیز کارنامه بسیار درخشانی دارد که از جمله آن می‌توان به عنوان زیر اشاره کرد:
دریافت تندیس برترین سازمان مردم نهاد کشور در زمینه پیشگیری از اعتیاد در سال 1383»

بعلاوه در این خصوص انجمن با طراحی و اجرای طرح‌های ابتکاری متعدد و همکاری با مجامع گوناگون از جمله نارانان و مراکز گذری ترک اعتیاد، فعالیت‌های گسترده‌ای را صورت داده است. به عنوان مثال با گسترش «واحد پیشگیری از اعتیاد» در سال 1381، انجمن بزرگ‌ترین طرح خود را تحت عنوان «طرح 10 به 100» در حاشیۀ شهر مشهد کلید زد و تا سال 1384 گسترۀ عظمیی از حاشیه‌نشینان را به صورت رایگان در مناطق مختلف حاشیه شهر از جمله شهرک شهید بهشتی، شهرک رجائی، شهرک عسکریه، طرق طبرسی دوم، جاده سیمان، التیمور، کال زرکش‌، نوده، خواجه ربیع … آموزش داد. در اجرای «طرح 10 به 100» انجمن، ابتدا با برگزاری همایش‌های عمومی به مناطق آسیب‌زا و آسیب‌پذیر ورود پیدا می‌کرد و با ارائه اطلاعاتی در خصوص آسیب‌ها، حساسیت اهالی را در خصوص پیشگیری از اعتیاد بالا برده و سپس با برگزاری دوره‌های آموزشی به ارائه اطلاعات عمیق‌تری در امر پیشگیری از اعتیاد و ایدز می‌نمود. در این راستا انجمن با تربیت مربیان مردمی و تدوین جزوات آموزشی به زبان بسیار ساده و قابل فهم برای حاشیه نشینان به فعالیت خود ادامه می‌داد و در پایان هر دوره آموزشی، از فراگیران، آزمون به عمل می‌آورد و در صورت توفیق فراگیران، علاوه بر ارائه جوایز مادی، آنها به کلینیک‌های ترک اعتیاد معرفی ‌می‌شدند و دو سوم(3/2) هزینه درمان آنان توسط انجمن تقبل می‌شد. در مجموع فعالیت‌های گسترده انجمن در زمینه اعتیاد را نمی‌توان در این خلاصه، مکتوب نمود، و تنها به آمار زیر بسنده می‌کنیم.
- برگزاری 346 دوره آموزشی با 15129 فراگیر از سال 1378 تا 1394
- برگزاری 323 همایش با 21125 شرکت‌کننده از سال 1378 تا 1394
- برگزاری 6 جلسه نارانان (N.A) با حضور 324 نفر شرکت‌کننده
- برگزاری 38 ایستگاه سلامتی با محوریت پیشگیری و با همکاری 268 مربی و تسهیلگر
- مدیریت اجرایی اولین مرکزگذری معتادین ( D.I.C ) نوده


در سال جاری نیز (1395) انجمن با راه‌اندازی کتابخانه محلی، آموزش‌های خود را در حاشیۀ شهر مشهد، در منطقۀ بلوار دوم طبرسی مجدداَ آغاز نموده است.

DNN